Üretim

Üretim süreçlerinizi detaylı analiz ediyor, üretiminizi maksimum seviyeye getirmeniz için size yol gösteriyoruz.

PDKS (Personel Devam Kontrol Sistemi)

Firma çalışanlarının mesai başlangıç ve mesai bitiş saatlerini, izinlerini, görevlendirmelerini, devamsızlık mazeretleri vb. verilerini kayıt altına alan, bu verileri kullanarak puantaj kartlarını hazırlayan ve saklayan otomasyonlardır.

ERP (Kurumsal Kaynak Planlaması)

İşletmelerde mal ve hizmet üretimi için gereken iş gücü, ekipman, malzeme gibi kaynakların verimli bir şekilde kullanılmasını sağlayan, tüm bilgi kaynaklarının tek başlarına ve birbirleri ile anlamlı ilişkiler çerçevesinde entegre yönetimini olanaklı kılan sistematik yazılım bütününe verilen genel isimdir.

CRP (Kapasite İhtiyaç Planlama)

Üretim planlarını gerçekleştirmek için eldeki imkanlar doğrultusunda iş gücü ve makine kaynaklarına duyulan ihtiyacın belirlenerek oluşan iş yüklerinin dengeli bir biçimde dağıtılmasıdır.

İletişime
Geçin
Projenizi
Hayata Geçirelim