E-devlet Çözümleri

Herhangi bir aracı kullanmadan ve direkt muhatabınızı görüp e-fatura ve e-defterlerinizi sisteminizde koruyacak, yedekleyecek ve arşivleyeceksiniz. Ön muhasebe ve muhasebe sistemleri ile entegre, kolay kullanılır ve hızlı olan E-devlet çözümleri sayesinde hem firmanızın güvenliğini sağlamış olur hem de kağıt israfını minimuma indirgersiniz.

E-arşiv

Gelir idaresi başkanlığı'nın belirlediği standartlara uygun olarak geliştirilen e-fatura çözümleri, faturaların dolaşımının dijital ortamda güvenle ve hızla gerçekleşmesini sağlıyor.

E-fatura

E-Arşiv uygulaması, e-Fatura kapsamında olan ya da olmayan işletmelere ve nihai tüketicilere e-Fatura düzenlenmesini, faturanın ikinci nüshasının elektronik olarak korunmasını ve ibraz edilmesini sağlıyor.

E-defter

Tutulması zorunlu defterlerin online ortamda tutulmasını sağlayarak baskı ve kağıt maliyetlerini düşüren e-Defter çözümü, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın istediği tüm standartları destekliyor.